VCA**-veiligheidscertificaat weer met 3 jaar verlengd!

VCA**-veiligheidscertificaat weer met 3 jaar verlengd!

De (her-)certificeringsaudit van ons VCA**-veiligheidssysteem zit er weer op en we zijn trots op de eindconclusie van de auditor: "Een veiligheidssysteem waar veel bedrijven een voorbeeld aan kunnen nemen!" Ons certificaat is weer voor 3 jaar verlengd. 

Barendrecht-Elektra b.v. wil met het VCA**-certificaat aan zijn personeel, relaties en opdrachtgevers uitdragen dat een veilige en (milieu)verantwoorde manier van het uitvoeren van de werkzaamheden altijd voorop staat. Binnen onze organisatie is de heer Sonnie Barendrecht de vaste contactpersoon voor alle vraagstukken betreffende VCA.

Datum: 1 mei 2017