PV-installatie nieuwe pand IOB te Hellevoetsluis

PV-installatie nieuwe pand IOB te Hellevoetsluis

PV is een afkorting voor Photo-Voltaic. Dit betekent vrij vertaald: 'elektriciteit opwekken uit zonlicht'.
Zonnepanelen zetten licht (fotonen), direct om in een elektrische spanning (volt). In de praktijk wil dit zeggen dat zonnepanelen in gebruik zijn om het zonlicht om te zetten naar een gelijkspanning. Vervolgens wordt de opgewekte energie omgezet naar een voor ons goed te gebruiken vorm. Denk hierbij aan het terugleveren aan het energienet voor lagere kosten of het zelf gebruiken van de gratis opgewekte energie!

Technische gegevens installatie:
- Deze PV-installatie bestaat uit 28 zonnepanelen met een netto oppervlak van 36m².
- De installatie heeft een totaal vermogen van 5180 Wp.
- De jaarproductie van het systeem bedraagt ca. 4900 Kwh.
- De opgewekte energie van deze installatie wordt teruggeleverd aan het energienet.