Nieuwe terreinverlichting op de Milieustraat te Hellevoetsluis

Nieuwe terreinverlichting op de Milieustraat te Hellevoetsluis

Er wordt hard gewerkt aan een compleet vernieuwde Milieustraat aan de Rijksstraatweg. De inrichting van de Milieustraat was sterk verouderd en toe aan vernieuwing. De nieuwe Milieustraat is veel efficienter ingericht en voldoet aan de eisen van deze tijd. Barendrecht-Elektra b.v. is ook betrokken bij de realisaitie van dit project. Zo verzorgen wij de terreinverlichtingsinstallatie door 17 lantaarnpalen van 12 meter hoog te leveren en te installeren en verzorgt onze afdeling specials een rioolgemaal voorzien van onze BE-2223 besturingskast. Deze besturingskast verzamelt verschillende gegevens en zet het om in begrijpelijke informatie over de situatie in het gemaal. Denk aan waterstand, verstoppingen, tekorten of overschotten van bepaalde stoffen. Het systeem wordt in eigen beheer samengesteld en iedere kast heeft zijn eigen configuratie. Wanneer het waterpeil een minimaal of maximaal ingestelde hoogte bereikt zal er door het systeem aan de bel getrokken worden en krijgt de gemeente een belletje.

Voorbereidingstijd
In 2005 is besloten de Milieustraat te handhaven op de locatie aan de Rijksstraatweg 252a. Deze zou echter wel opnieuw ingericht worden. Na een lange voorbereidingstijd en het doorlopen van de procedures is in maart 2011 echt begonnen met de aanleg van de nieuwe inrichting. Na het nodige grondwerk en de aanleg van de riolering beginnen nu de contouren zich duidelijk af te tekenen.

Inrichting
Eind september zijn er nieuwe units voor chemisch afval geplaatst en een unit voor het personeel. In oktober en november wordt ook nog veel werk verzet. Zo moet de bestrating worden aangelegd, de verdere inrichting van het terrein wordt afgerond en zal nog een bodemsanering plaatsvinden. De verwachting is dat de nieuwe Milieustraat eind november door de inwoners van Hellevoetsluis in gebruik kan worden genomen. Tot die tijd is de Milieustraat gewoon geopend, maar het kan zijn dat bezoekers enige hinder ondervinden door de werkzaamheden.

bron: Helius, jaargang 37.