Uitgelicht: BE-2223 besturingskast

Uitgelicht: BE-2223 besturingskast

Barendrecht-Elektra b.v. verdiept zich ook in speciale installaties. Wij doen onderzoek teneinde ervaring op te doen met innovatieve elektrotechnische installaties. Een van de uitkomsten hiervan is het gemaalbesturingssysteem dat met regelmaat worden toegepast. Tijd om u eens wat beter kennis te laten maken met deze ontwikkeling en de toepassing in een aantal projecten in de regio.

Gemaalbesturing Gemeente Hellevoetsluis
In Hellevoetsluis staat een groot aantal rioolgemalen. Voor het onderhoud en beheer van deze gemalen, is het noodzakelijk om over voldoende gegevens en data te kunnen beschikken. Gemeente Hellevoetsluis heeft Barendrecht-Elektra b.v. gevraagd een besturingsysteem te ontwikkelen waardoor deze gegevens automatisch kunnen worden doorgestuurd. Uit dit vraagstuk is een nieuw product ontwikkeld dat sinds kort tot het aanbod van Barendrecht-Elektra b.v. behoort: de BE-2223 besturingskast. Deze kast verzamelt verschillende gegevens en zet het om in begrijpelijke informatie over de situatie in het gemaal. Denk aan waterstand, verstoppingen, tekorten of overschotten van bepaalde stoffen. Het systeem wordt in eigen beheer samengesteld en iedere kast heeft zijn eigen configuratie.

De BE-2223 besturingskast is beter omschreven als een startautomaat voor pompgemalen. De kast dient om een pompgemaal op een in te stellen wijze aan te sturen. Het apparaat gaat uit van startvoorwaarden die worden ingevoerd, bijvoorbeeld het waterniveau in het gemaal. Middels een keramische druk opnemer die in het gemaal wordt geplaatst wordt dit bijgehouden en vertaald naar startopdrachten. Het systeem slaat alle gegevens die gemeten worden op en breekt de startopdracht pas af wanneer er alarmvoorwaarden worden gemeten. Dit is dus het overschrijden van de vooraf ingestelde minimale en maximale standen. Het gemaal heeft dus een natuurlijke speelruimte maar wanneer deze wordt overschreden trekt het systeem aan de bel! Vervolgens genereert het systeem een vooralarm naar de meldcentrale. Waarneer die situatie niet veranderd, wordt het vooralarm omgezet in het echte alarm waarop door ons actie ondernomen gaat worden. Waarneer er een vooralarm afgaat voor een alarmstand die later weer afneemt, herstelt het systeem zichzelf door een rustmelding door te geven aan de meldcentrale.


Het systeem is ontwikkeld omdat het huidige systeem niet optimaal functioneert: de oorspronkelijke kasten zijn instabiel. Het voordeel van de BE-2223 besturingskast is dat het systeem vrij programmeerbaar is en men alle informatie direct uit kan lezen op de display zonder lastige menustructuren. De BE-kast neemt bovendien minder ruimte in beslag dan vergelijkbare systemen.

 

 


Een ander voordeel ten opzichte van huidige systemen op de markt is dat het systeem is opgebouwd met vrij in de markt beschikbare componenten, en daardoor lage onderhoudskosten heeft. Het handige aan deze innovatie is tevens dat de status van het proces direct wordt weergegeven in de display, de operator kan in één oogopslag zien of alles goed draait. Bovendien kan de operator de historie van de automaat bekijken, omdat deze wordt opgeslagen en weergegeven in de display.

De BE-2223 besturingskast is een uniek product, ontstaan uit vraag op de markt.  Het product is een succesvolle aanvulling op het aanbod van Barendrecht-Elektra b.v. Voor meer informatie over dit product kunt u altijd contact opnemen met onze specialisten van de "afdeling specials”.

  undefined   undefined