LEAN bij Barendrecht-Elektra b.v.

LEAN bij Barendrecht-Elektra b.v.

Barendrecht-Elektra b.v. is bekend met LEAN. LEAN is een managementtheorie met verbetering van processen als hoofddoel. Alhoewel deze theorie groot is geworden in de Automotive-branche (Toyota), is LEAN ook toepasbaar in de bouw en wordt het de laatste jaren vaker en vaker gebruikt vanwege de successen die ermee behaald kunnen worden in bijvoorbeeld de doorlooptijdverkorting van projecten en faalkostenvermindering. Dit wordt LEAN bouwen genoemd.

Bij LEAN bouwen draait het om een intensieve samenwerking tussen aannemer en (vaste) onderaannemers. De theorie van LEAN in combinatie met deze samenwerking zal leiden tot strakkere planning van de werkzaamheden, meer bouwen in een kortere periode, minder verspillingen en een beter resultaat voor alle partijen. Om de theorie van het LEAN onder de knie te krijgen worden er speciale trainingsdagen georganiseerd door opleidingsbedrijven. Binnen Barendrecht-Elektra b.v. zijn inmiddels 9 medewerkers met het officiële Arpa® LEAN-certificaat. Wij kunnen dus met recht zeggen dat we volledig op de hoogte zijn van het LEAN werken.

Barendrecht-Elektra b.v. beschikt inmiddels ook over de nodige praktijk ervaring met LEAN bouwen. Zowel LEAN engineering- als LEAN planningsessies zijn bij ons bekend en onze medewerkers kunnen hier zeer goed en efficiënt invulling aan geven.

Barendrecht-Elektra b.v. is van mening dat LEAN een serieuze aangelegenheid is en dat LEAN een van de weinige methodes is om nog redelijke projectresultaten te behalen in deze moeilijke economische tijd.
De LEAN gedachte is gebaseerd op het verminderen van verspillingen en faalkosten, projectprijsverlaging maar ook behoud van de continuïteit. Dit is precies wat men op dit moment nodig heeft aangezien de prijzen meer dan ooit onder druk staan. Het open karakter dat LEAN partners naar elkaar hebben werkt als smeerolie in de machine en het zorgt ervoor dat planningen dusdanig strak opgesteld kunnen worden dat projecten soms 1/3 sneller opgeleverd kunnen worden. Dit gaat niet ten koste van de kwaliteit, want er wordt ook nog opgeleverd met minder opleveringspunten!