Barendrecht-Elektra b.v. behaald VCA**-bedrijfscertificaat!

Barendrecht-Elektra b.v. behaald VCA**-bedrijfscertificaat!

Barendrecht-Elektra b.v. bezit sinds 1 augustus 2014 het VCA**-bedrijfscertificaat! Dit houdt in dat bij ons bedrijf Veiligheid, Gezondheid en Milieu hoog in het vaandel staan! VCA staat voor VGM Checklist Aannemers (VGM = Veiligheid, Gezondheid en Milieu) en is feitelijk een goed georganiseerde manier van veilig en verantwoord werken. Het is een veelzijdig programma waarmee een bedrijf wordt getoetst en gecertificeerd op zijn VGM-beheersysteem.

In de VCA**-certificering zijn o.a. onderwerpen opgenomen als risicobeoordeling, werkplekinspecties, toolboxmeetings, ongevallenregistratie en afvalstromen. Aan deze onderwerpen worden jaarlijks doelstellingen gekoppeld om de risico’s en ongelukken tot een minimum te beperken. VCA** houdt dus in dat er een continu verbeterproces wordt gevoerd op het gebied van Veiligheid, Gezondheid en Milieu.

Barendrecht-Elektra b.v. wil met het VCA**-certificaat aan zijn personeel, relaties en opdrachtgevers uitdragen dat een veilige en (milieu)verantwoorde manier van het uitvoeren van werkzaamheden altijd voorop staat. Als u in de toekomst dus samenwerkt met Barendrecht-Elektra b.v. kunt u er vanuit gaan dat de werkzaamheden op een veilige en verantwoorde manier worden uitgevoerd!